Адвокатско дружество „Белоконски, Господинов и Партньори”, ръководено от Стоян Господинов и Николай Белоконски, е международна адвокатска кантора, която предлага в тясно сътрудничество с австрийската правна кантора KWR Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte и международна мрежа от водещи правни кантори, професионална юридическа помощ във всички сфери на бизнес правото. Работим в тясно сътрудничество с партньорски офиси в почти всички европейски държави, както и в много държави извън Европа.

Всички юристи в кантората са високо квалифицирани и заедно обслужват всички аспекти на бизнес правото, с особен акцент върху дружественото и търговското право. Нашият екип предлага всеобхватно правно обслужване чрез мултидисциплинарен подход, като тясното ни сътрудничество с водещи правни кантори в страните от Европа и останалия свят ни дава възможност да осигурим на клиентите си широко международно покритие на правната им защита. Като част от семейството на KWR и в резултат на дългогодишната ни работата с външни консултанти в различни области, сме в състояние да обслужваме сложни и големи бизнес сделки, своевременно и на конкурентна цена.

Адвокатско дружество „Белоконски, Господинов и Партньори” в тясно сътрудничество с австрийската правна кантора KWR Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte има изтъкнати специалисти в областта на строително право, вещно право, корпоративно и търговско право, енергийно и регулаторно право, трудово право, право на интелектуалната собственост, национално и международно данъчно право, процесуалното право, представляващи своите клиенти във всички съдебни инстанции по граждански, административни и арбитражни производства.

Ние имаме задълбочени академични познания и богат международен опит. Като следят последните тенденции в съдебната практика и научната теория, нашите юристи са в състояние да предложат оригинални правни решения за развитие в тясно специализирани области.