Стоян Господинов

with No Comments

Специализиран в областта на сделките с недвижими имоти, строително право, гражданско, административно данъчно процесуално представителство, търговско и дружествено право, данъчно право, банково право и финанси
Read More

Николай Белоконски

with No Comments

Специализиран в областта на трудовото право, корпоративно и търговско право, сливания и придобивания, финансиране и управление на проекти, договорно право, събиране на вземания, процесуално представителство и арбитраж.… Read More